Info

Työhuoneeni täyttyy sadoista pallukoista: kolmiulotteisista ja littanista. Niitä on tehty paperista muotoilemalla, kangasta venyttämällä, pusseja ompelemalla ja palloja huputtamalla. Pyöreät muodot ovat puskeneet myös maalauksiin. Ne ovat olleet tyrkyllä juuri muotojensa vuoksi. Teokseni ovat installaatioita, veistoksia ja maalauksia. Näyttelytiloissa ne levittyvät seinien lisäksi lattialle ja mahdollisuuksien mukaan kattoon. Ne kiinnostuvat myös epäpaikoista: portaista, kaiteista, pylväistä ja ahtaista väylistä.

Kuvaan ryhmädynamiikka, vallankäyttöä, yhteenkuuluvuutta tai sen puutetta. Tutkin yksilön tarvetta kuulua johonkin ryhmään ja keskityn siihen, että vallalla on tapana kasvaa tai vähetä, muuttaa muotoaan ja olemustaan ympäröivistä olosuhteista riippuen. Teoksissani valta näyttäytyy ryöpsähdyksinä, välillä isonakin joukkona, välillä yksinäisyytenä.

Visuaalisena lähtökohtana teoksissani ovat ihmisten päät. Huutavat, irvistävät ja ilmeettömät naamat abstrahoituvat maalauksessani värimöykyiksi, pyöreiksi muodoiksi ja viivasykeröiksi, pullistuen kolmiulotteisissa teoksissa usein rykelmiksi. Usein teoksissani on jonkinasteista liikettä, jopa kaaosta. Kuvaan arkisia asioita: aamuruuhkassa kiiruhtavia hahmoja, yöelämässä riekkuvia ihmisiä ja verkostoitumisen vaikeutta.

Päivi Allonen (1972) asuu ja työskentelee Vantaalla. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 1998 Imatran taideoppilaitoksesta ja täydentänyt vuonna 2014 koulutustaan Lahden taideinstituutissa (kuvataiteilijan AMK –tutkinto). Hän on ammattinsa ohella tehnyt opetustöitä sekä kirjoittanut taiteesta. Allonen on taidemaalariliiton jäsen, Rajataide ry:n jäsen sekä Vantaan taiteilijaseuran jäsen.

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi

Artist Statement

My studio is full of round objects. There are quite literally hundreds of them: made of paper, metal and rubber. Their influence has leaked into my paintings as well, an ever-increasing presence of the shape in my work.

I am interested in social roles and interactions that exist among different groups of people. I like abstract impressions, even though my works begin with realistic faces, human shapes and actual forms. I orientate myself with them carefully before beginning the visual impression. My sketches are comprised of mostly writing and quick composition. I use line, color and circular form to symbolize individuals and groups, disorder and tranquility. Lines in my paintings create connections between objects and vary from thin to thick, fragile to stable.

Circulars are far from perfect. They are incomplete and clumsy. So aren´t we all, unfinished but continually advancing.